Dovanų kupono pirkimo sutartis

     1. Paslaugų teikimo sąlygos
1.1. Tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta Pirkimo sutartis, nustato santykius, susijusius su daugiafunkcinio Dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka bei Dovanų kupono naudojimo sąlygomis.
1.2. Dovanų kuponas suteikia Paslaugos Gavėjui teisę pasinaudoti paslauga, nurodyta ant Dovanų kupono arba pakeisti į kitą Pardavėjo platinamą paslaugą už tą pačią pinigų sumą, kai paslaugos keitimas suderinamas su UAB “Jauskis geriau” administracija telefonu, elektroniniu paštu info@jauskisgeriau.lt
1.3. Vienu Dovanų kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jeigu keičiant Dovanų kuponą, paslaugų/prekių yra įsigyjama ne už visą sumą, skirtumas tarp Dovanų kupono nominalo ir įsigytų paslaugų/prekių nėra grąžinamas.
1.4. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius, jei nėra nurodyta kitaip, nuo jo įsigijimo dienos. Pasibaigus galiojimo terminui, kupono galiojimo laikas galėtų būti pratęstas 2 (dviems) mėnesiams apie tai pranešus  UAB “Jauskis geriau” administracijai elektroniniu paštu bei apmokėjus dovanų kupono, 10 eurų, pratęsimo mokestį į elektroniniame laiške nurodytą UAB “Jauskis geriau” sąskaitą. Dovanų kupono paskutinė termino pratęsimo diena yra laikoma 5 (penkios) darbo dienos nuo jo galiojimo datos paskutinės dienos; pasibaigus šiam terminui pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami, t. y. laikoma, kad Dovanų kuponas yra negaliojantis. 

1.5. Dovanų kuponas turi būti pateikiamas atspausdintas, arba mobiliajame telefone, atvykus į kineziterapijos centrą, prieš atsiskaitant už paslaugas.

     2. Šalių teisės ir įsipareigojimai
2.1. Pardavėjui laikinai sustabdžius veiklą, ne dėl Pardavėjo kaltės įtakojančių veiksnių, taip pat dėl techninių ar kitų kliūčių negalint suteikti paslaugų, nurodytų Kliento įsigytame dovanų kupone, pinigai nėra grąžinami, tačiau Dovanų kupono galiojimo terminas yra pratęsiamas tiek laiko, kiek buvo sustabdyta Pardavėjo veikla. 
3. Visi ginčai susiję su Pardavėju yra sprendžiami tarp Kliento ir Pardavėjo derybų būdu. Jei derybų metu ginčo nepavyksta išspręsti, prašymą/skundą dėl Pardavėjo interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

     3. Kitos sąlygos
3.1. Informacija apie Klientą yra konfidenciali ir trečiosioms šalims Pardavėjas ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
3.2. Klientas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka. Taip pat Klientui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, nenuima varnelės nuo „Pirkimo sąlygos“, taip patvirtindamas savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas Dovanos užsakymo patvirtinimą Kliento Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
4.4. Klientui sutikus su Pirkimo sąlygomis, Klientas sutinka, kad užsakymo metu pateikti Kliento asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymui ir sklandžiam Dovanų kupono pirkimo sutarties laikymuisi. Klientas bet kuriuo metu gali kreiptis norėdamas peržiūrėti pas Pardavėją saugomus savo asmens duomenis ar su prašymu juos pašalinti. Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis www.jauskisgeriau.lt elektroninėje parduotuvėje galiojančios Privatumo politikos.

Kineziterapijos ir reabilitacijos centras Alytuje
Kineziterapijos ir reabilitacijos centras Alytuje
Naujoji g. 48, suaugusiųjų poliklinikos 1-as aukštas, Alytus
Nuo I iki V 9:00 – 18:00
Naujoji g.48, suaugusiųjų poliklinikos 1-as aukštas, Alytus
Nuo I iki V 9:00 – 18:00